שבת חורפית באשדוד:

צילום: שמואל דוד

צילום: שמואל דודצילום: שמואל דוד

צילום: שמואל דוד

צילום: שמואל דוד

צילום: שמואל דוד

צילום: שמואל דוד