לירון קריספל. צילום פרטי הקארה של לירון קריספל הוא השחור החדש, סגנית מלכת היופי החליטה להפתיע וגזרה את שיערה, ויש שיאמרו שהקארה הולך יחד עם המדים הירוקים, לכאן או לכאן אין משהו שלא מחמיא לה. וואט אה סטורי

וואט אה סטורי. צילום אלבום פרטי