משי קדוש. צילום פרטירישיון נהיגה היא הוציאה לא מזמן וכבר שורפת את כבשי הארץ. משי קדוש במסע פרידה מהאזרחות לפני הגיוס לצה"ל והיעד הכי המתאים לחוויה הוא אילת. היי דרומה היי דרומה לאילת