אפיק כלפון. צילום פרטילרגע נלחצנו מהתמונה באינסטגרם אבל שנכנסו לפרופיל מצאנו פנים של אחד שבאמת עושה חיים ותופר את דרום אמריקה לכל אורכה ורוחבה . אפיק חלפון מסמן את היעד הבא בטיול של אחרי הצבא. אוללה פרו

אוללה פרו. צילום פרטי