ספיר בלונדון. צילום פרטילרגע חשבנו שאושיית הרשת ספיר אלגרבלי תקועה בבית בבידוד והנה קמנו והתעוררנו לבוקר יום שני ומצאנו את ספיר אלגרבלי בלונדון. כאילו מה כאילו דא. תחזרי הביתה ומיד