תם הטקס. צילום פרטיהמפקדת מרינה ניז'לסקי הגיעה לגיל שאפשר לחתוך ולהגיד שלום לצבא הגנה לישראל. המפקדת ההורסת לקחה מספרים וחתכה את החוגר לשתי חתיכות שזה אומר מי מתעופפת לחופשה מי?