מלאני בלטרן. צילום פרטיפרק חדש בחייה של מלאני בלטרן החל ואל תשאלו אותי מי ומה. רק נעדכן שמלאני עושה בית ספר לחיים וכמעט שהתייאשנו מלעקוב אחרי החופשות שלה. בקיצקוצ מה אתם אומרים על התמונה?