Pixabay

לכל דבר עת, זה תמיד נכון. שאלת העיתוי עשויה להיות שאלה מרכזית גם בנושא זה. מי מבני הזוג שיקדים להגיש תביעה עשוי לזכות ביתרונות. לכן רצוי לגבש גישה עקרונית לתיק וקביעת אסטרטגיה שעל פיה הוא ינוהל על ידי העורך דין שייצג אתכם.

 

  1. כדאי מאוד להכיר את החוקים.
  2. כדאי  אוד למצות את הליך יישוב הסכסוך כדי למנוע הגעה לערכאות משפטיות בן בבית משפט והן בבית דין רבני.
  3. חשוב לדעת כי החוק מחייב כיום השתתפות בני הזוג בארבע פגישות עם עובדת סוציאלית ביחידות הסיוע של משרד העבודה והרווחה לפני שמגיעים תביעה בנושא סכסוך משפחתי.
  4. רצוי להקדים את הצד השני בהגשת  הבקשה ביחידת הסיוע, ולו רק כדי שאם לא תושב הסכמה בין בני הזוג המסוכסכים, מי מהם שהקדים להגיש בקשה ליישוב הסכסוך רשאי לבחור היכן יתברר הסכסוך – בבית הדין הרבני או בבית משפט לענייני משפחה.
  5. חשוב לשמור על דיסקרטיות מרבית ולא לחשוף קלפים בטרם עת.
  6. חשוב לא לגלות על אודות כוונתכם להתגרש גם לא למי שממנו (או ממנה) רוצים להתגרש לפני ייעוץ עם עורך דין לענייני משפחה. ייעוץ עם עורך דין יאפשר לכם לתכנן את התהליך לפרטיו, על פי הנסיבות המיוחדות, הצרכים והרצונות, השאיפות וההעדפות.
  7.  עדיף לקיים ניהול הליך גירושין בחכמה ולאו דווקא בצדק, במיוחד בהינתן שמשפט אינו מדע מדויק ויש בו חשיבות רבה לפסיכולוגיה, לתדמית, לרושם, לניצול מצבים וליכולת לנצל את המצב לטובתכם.
  8. העדיפו משרד גדול, מנוסה, שמעמיד לרשותכם את הטובים באנשי המקצוע בתחום, אשר יכול להציג בפניכם קבלות מוכחות על ניהול תיקים שהסתיימו באופן הטוב ביותר עבור הלקוח.
  9. ייעץ וייצוג של עורך דין גירושין חשוב ביותר גם מבחינה פסיכולוגית עבור מי ששוכר את שירותיו. כך הוא חש שאינו לבד. כך הוא חש שהוא מוגן, שיש מי שתומך בו ויעשה הכל כדי להפיק מההליך את מה שיהיה טוב עבורו, וכמובן- עבור ילדיו.
  10.  בהינתן המעורבות הרגשית העמוקה בנושא וההיתכנות הגבוהה כי בני הזוג נתונים בסערת רגשות, חשוב שיהיה לא רק "מבוגר אחראי" נוסף אלא בעל מקצוע שיוכל לנטרל את הרגשות ולנהל את התהליך בקור רוח, באופן מסודר, תוך שימוש בכל הכלים, השיטות והאסטרטגיות שישרתו אתכם, לטובתכם.