צילום אורי קריספין

הרואה קשת אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו, בגלל הברית שכרת ה' עם נח שלא להביא עוד מבול מים על הארץ. סתם שתדעו וחשוב שתדעו ואמרו אמן.