צילומים אורי קריספין

אשדוד מרכינה ראש ומתייחדת עם זכר ששת המיליונים .