היום ז’ אדר- יום פטירת משה רבנוביום זה עזור לי לתת אל ליבי שני דברים שיהיו נטועים וקבועים אצלי לתמיד
בזכות הלמידה ממשה רבנו: הציפייה לישועה ויראת הדין


משה רבנו

 עזרני ללמוד את הציפייה לישועה מלידתו של משה רבינו.

שתחילת לידתו של משה רבנו, היתה בצער גדול  שגזר פרעה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", וזה שלוש שנים ושליש שנה ששוטרי פרעה וכל עמו היו אורבים לכל אישה הרה בישראל.וכל זאת רק בגלל שחששו מלידת משה.

ומשה רבנו מִרֶחֶם אימו יצא למות. "וכל ישראל, קטניהם עם גדוליהם, שרויין בצער ומיואשין מן הישועה."

setImageBanner('c3894d66-4299-4548-bd71-9dee79e8e857','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',510,80,false,26186);

ובשעתו כל עם ישראל היו שרויים במצב של צער גדול וגזירה קשה.

שאפילו עמרם גדול הדור אמר: לשווא אנו עמלים! וגירש את אשתו לבל יולידו עוד לתוהו. ואשתו כבר הייתה  מעוברת עם משה שלושה חודשים. עמדו כל ישראל וגרשו נשותיהם.

אנא עזור לי לשים לב מתי אני מתייאשת ממצב קשה ומוסיפה בכוח בחירתי גזירה על גזירתך, לשים לב למחשבות היאוש הנכנסות אל ליבי ואומרות לי "לשווא את עמלה" ותזכה אותי תמיד לתקווה ולשליחים טובים שיעוררו אותי לצפיה לישועתך כשם שאז באותה שעה, שרתה רוח הקודש על מרים בת  חמש השנים, ואמרה: "עתידה אמי שתלד בן שמושיע  את ישראל!" ויתאוששו אביה ואמה מדבריה.  אמרה לאביה:

"פרעה גזר מיתה על הבנים, ואתה גוזר גם על הבנים וגם על הבנות"

ויתאוששו אביה ואמה מדבריה, ויתחזקו באמונתם ובציפייתם לישועה. וחזרו ונישאו זה לזה, וכמוהם עשו כולם.

ואף אני עזור לי להתחזק כל פעם מחדש ולקיים את הכתוב "קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה'"  והנה נולד משה-מושיעם של ישראל!

ועדיין כמה צער ורוגז היו לאחר לידתו ; כל עם פרעה, אנשים ונשים וטף, ארבו כולם לצודו ולהשמידו, והנה הוא מושלך הפקר במי היאור!

סיפור זה בא ללמדני ששיכלי הדל לא יוכל לעולם להשיג את גודל השגחתך וניסך וכיצד יצא משה מיימי היאור וניצל. עזור לי ללמוד מכך שאף אם נראה לי שהישועה שלי "נזרקת למים" והולכת לאבדון-עדיין לא להתייאש מרחמיך

ככתוב "הן יקטליני-לו אייחל" ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע את עצמו מהרחמים.

ואף לאחר שניצל ממי היאור הסכנה גדלה עכשיו שבעתיים.

שהרי נפל בעודו תינוק בין שיני האריות, בבית פרעה- שונא ישראל הוא ניתן, וכל הזעם והחרון יוצאים על ישראל להשמידם.

את אביו לא ידע, את אמו לא הכיר, ואת כל עמו לא ראה – וחשש גדול היה שיעשו גם אותו לצורר ישראל, ונוסף גם הוא על שונאינו.

ועדין פַּחְדוֹ של עמרם קיים – "לשווא אנו עמלים".

ומכאן עזור לי להתחזק בליבי מאוד ולראות כמה גדול כוח האמונה וההתחזקות בצפייה לישועה.

זו שפִּעמה בלב מרים והִפעימה את לבבות האחרים שמלאו אמונה וצפייה כמוה.

אלמלא נולד משה, מה טעם היה לכל העולם ומלואו, שהיה חוזר לתוהו ובוהו.

ועכשיו שנולד אף-על-פי שהוא נתון בין שני אריות –

סוף שיצא משם ויושיע את כל עמו ויאיר לכל  העולם  בכל  הדורות, 

ואת  מלתעות רשעים  ישבור, ואף  הם יאמרו:  "ה’  הצדיק!”.

מפה אנו לומדים: כמה צריך כל אדם בכל עת ובכל שעה להתחזק באמונה בטובך ורחמנותך ולצפות לישועתך. שמתוך אובדן וצער בעמ"י נולד מושיען של ישראל.    ומיום זה אתה משפיע עלינו את  האור של פורים, ואת הארת את הארת "ונהפוך הוא" - שמהצער העצום הזה, מהצרה הגדולה הזאת הכל התהפך מהפך אל הפך ובמקום למות

נולד המושיע של כל הצרות שהיו במצרים ונותן התורה.

ולכן עזור לי ביום זה לחזק את לבבי, שגם בחיי יתהפכו כל הדינים והקשיים לטובתי הנגלית,

בכוחו של משה רבנו להתנתק מטומאת הייאוש, ולחדש את הציפייה לישועה.

ומי לנו כמשה רבנו שלא רק שלא מת אלא אף הציל את כל עמ"י מגזרת שמד בשל מעשה העגל,

והיה עומד 40 יום ו40 לילה כדי לעורר רחמים עלינו ולהושיענו.

אבא טוב עזור לנו להאמין שגם בדונו היתום כל הצדיקים שבמותם קרואים חיים מתפללים עלינו ובעדנו וממתקים דינים מעלינו.

יראת הדין

עזור לי ללמוד ולהפנים היום את יראת הדין הנלמדת ממיתתו של משה רבנו.

משה רבינו אדון כל הנביאים, מיום שנולד שרתה בו רוח נבואה, והושיע לישראל, ועשה כל האותות והמופתים במצרים, וקרע את הים, ודרך דרך בשמים, ותפס במלחמתן של מלאכים ושרפים, וקיבל תורה של אש, ודר תחת כסא של אש, ודיבר עם ה’ פנים אל פנים, ולימד תורה לכל ישראל, וכלכלם ארבעים שנה במדבר, ועשה מלחמה עם סיחון ועוג, והעמיד חמה ולבנה – כיון שחטא חטא קל במי מריבה, ונתמעט קידוש שמך תתברך בשגגתו, וגזרת עליו מיתה ככתוב  "על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל וגו’ כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא” (דברים לב).

ולא עמדו לו כל זכויותיו וצדקותיו אשר פעל עם ישראל כנגד מידת הדין, שהיא מידת האמת שלך בורא כל העולמים.

פה אתה מלמד אותנו אבינו שעם גודל רחמיך וחסדך גם גדול עומקו של הדין, וכמה צריכים אנו בני האדם להתיירא מן החטא, אפילו של שוגג. כל שכן מן החטא שאינו של שוגג.

ועזור לי להפנים ביום זה את יראתך יראת השם לחיים ,ז"א שהיראה והפחד ממך יגרמו לי לחיים,(פחד אותיות דחף) שהיראה תדחוף אותי לעשות הרבה למען קרבתך

ואת שני העניינים הללו, רוצה אני להפנים אל תוכיות לבבי ביום זה ז’ באדר.

חוה שמולביץ - לבחור באור - מכשירה מטפלות לריפוי הנפש עפ"י התורה

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected] 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה