יום חמישי:

ביום -שמשי בעיקר -  26 מעלות

בלילה -מעונן חלקית - 14 מעלות

כניסת החג - 6:54

יום שישי

ביום שמשי חלקית - 27 מעלות

בלילה - מעונן חלקית - 14 מעלותצילום אורי קריספין

יום שבת

ביום - שמשי בעיקר - 26 מעלות,

בלילה בהיר -14 מעלות

יציאת שבת - 19:56

יום ראשון

ביום - שמשי עד מעונן חלקית - 26 מעלות,

בלילה מעונן חלקית - 14 מעלות

יום שני

ביום - שמשי עד מעונן חלקית - 26 מעלות,

בלילה מעונן חלקית - 14 מעלות

יום שלישי:

בעיקר מעונן -23 מעלות

בלילה - עננות גובת - 12 מעלות