צילום: אורי קריספין

יום רביעי: 

עננים ושמש לפרקים - 22 מעלות
בלילה - מעונן חלקית עד מעונן בעיקר  - 12 מעלות 

ביום חמישי : 

עננים ושמש לפרקים - 21 מעלות
בלילה - מעונן חלקית עד מעונן בעיקר  - 12 מעלותצילום אורי קריספין

יום שישי

ביום מעונן חלקית - 20 מעלות

בלילה בהיר - 10 מעלות

יום שבת:

ביום - שמשי בעיקר - 22 מעלות

מעונן חלקית - 10 מעלות