נמל אשדוד

הבקשה של החברה הוגשה בשל עיצומים פראיים ובלתי חוקיים שהחלו להינקט בהפתעה מוחלטת, מבלי שהוכרז סכסוך עבודה כדין וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

העיצומים בנמל מתבטאים בכך שעובדי סקטור ציוד מכאני אינם נרשמים לביצוע משמרות נוספות. יצוין, כי ערב השיבושים היו נרשמים בממוצע בין 30-50 עובדים למשמרות ב׳ ו-ג׳. 

בבקשה שהוגשה על ידי באת כוח הנמל, עו״ד חיה ארמן ממשרד הרצוג פוקס נאמן, נכתב כי ״המעבר בין היענות מלאה לרישום לשעות נוספות לאי היענות מוחלטת לרישום שעות נוספות מעיד באופן חד משמעי כי מתקיימים בחברה שיבושי עבודה מכוונים וברורים.

״אי הרישום למשמרות נוספות הוביל לאי פריקתן של 1,870 מכולות שהיו אמורות להיפרק ביומיים האחרונים. כתוצאה מכך נגרם לנמל אובדן הכנסה של למעלה ממיליון שקל״.

מהחברה נמסר כי ״לאחר שנכשל הניסיון לקיום הידברות עם ועד ציוד המכני, החליטה הנהלת החברה לפנות לבית הדין לעבודה על מנת להבטיח שהנמל ימשיך לספק שירות מלא וזמין ללקוחותיו והעבודה תתקיים כסדרה ובתפוקה מלאה.

הנהלת הנמל רואה בחומרה את הצעדים הארגוניים שבהם נוקט ועד ציוד המכני וההסתדרות. צעדים אלו פוגעים בחברה ובלקוחותיה״.