בישיבת המועצה אשר תתקיים ביום רביעי הקרוב, 13/2/19, בבניין העירייה, יידונו הנושאים הבאים:

 מועצת העיר אשדוד

שאילתות:

1.שאילתא של גב' קרצמן בנושא סיוע לתזמורת "אימפרסייב פלייט אורקסטרה" - 

2.שאילתא של ד"ר לחמני בנושא קיום ממ"ד/מקלטים בגני ילדים של הרשות ברחבי העיר.

3.שאילתא של ד"ר לחמני בנושא מט"ש אשדוד – טיהור שלישוני.

4.שאילתא של עו"ד לסרי בנושא פטור מאגרת שילוט-שלטים קטנים.

הצעות לסדר:

1".איחוד אחים" בבתי ספר – דיון עפ"י בקשת ד"ר אלי לחמני.

2. כרטיס תושב ותו חניה לתושבי אשדוד – דיון עפ"י בקשת הלן  גלבר.

3. התאמת/הקמת גני משחקים ציבוריים לפעוטות, גיל הרך ולבעלי צרכים מיוחדים ברבעי העיר– דיון עפ"י בקשת ד"ר אוחיון-נאור .

4. המרינה באשדוד –העברת האחריות על המרינה לאחריות עירונית – דיון עפ"י בקשת עו"ד לסרי.

נושאים לדיון:

1. בקשה לוועדת גבולות – עודד .

2. אישור הסכם הרשאה להפעלת המשכן לאומניות הבמה – עמיר.

3. אישור הרשאות – עודד .

4. שינוי שם והחלפת לוגו של הרשות למלחמה בהתמכרויות –"מהות" – מורלי.

5 . נוהל טיפול בכרטיסי הזמנה – בן עדי.

6. תוכנית "רסידו – מע"ר צפון" נדרשת החלטה להצטרפות העירייה להגשת התוכנית –חזן.

7. תוכנית "קדושי בלזן" נדרשת החלטה להצטרפות העירייה להגשת התוכנית -חזן.

8. תוכנית פינוי בינוי "יצחק הנשיא"–נדרשת החלטה להצטרפות העירייה להגשת התוכנית- חזן.

9. תוכנית "מרכז צימר" נדרשת החלטה להצטרפות העירייה להגשת התוכנית -חזן.

10. תכנית "מתחם הצעירים הקאנטרי רובע יג'" נדרשת החלטה להצטרפות העירייה להגשת התכנית -חזן.

11 . פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות מקצועית מס' 19/2 מיום 19.1.14 ופרוטוקול ועדת תמיכות מס' 19/2 -אסולין.

12. פרוטוקול מישיבת ועדת איכות הסביבה מס' 19/1 מיום 13.1.19– פלאצ'י.

13 . אישור העסקת עוזר אישי לס/ראש העיר ומנהלת לשכה לסגנית ראש העיר-משרת אמון.

14 . אישור תכנית עבודה לשנת 2019– אנשים בעלי מוגבלויות.

15 . הוצאת צו תחילת עבודה חדש לקבלן הביצוע בפרויקט סמינר לבנות רובע ט'.

16 . הנפקת כרטיס אשראי למנהל אגף החשבות ומנהל מח' רכב.

17 . המלצת עיריית אשדוד על נציגיה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .

18 חילופי גברי בנציגי סיעת "אשדוד ביחד" .

19 עדכון שמות נציגי ציבור וחברים בתאגידים ובוועדות .

20.פטור מהיטל השבחה לעמיגור-דיור מוגן בית קנדה.

21.שינוי תקנון בכל החברות העירוניות המחייבות ראש עיר כיו"ר דירקטוריון.    

22 .אישור להכנת תשריט חלוקה ולויתור על שטח של 5.2 .דונם

23.פרוטוקול מישיבת ועדת מלגות השכלה גבוה מס' 2019/2.