משאית תקועה על פסי הרכבת

עיכובים בתנועת הרכבות באזור אשדוד, בשל משאית שנתקעה על פסי הרכבת באזור ניצן מדרום לאשדוד. 

טרם ברורה הסיבה בגינה נתקעה המשאית על פסי הרכבת, אך האירוע נמצא בבדיקה וטיפול. האירוע גורם לעיכובים בתנועת הרכבת.

פרטים נוספים יעלו בהמשך.