אלון חסן

אחרי שהורשע בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור וכן בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, בית המשפט המחוזי בבאר מחליט להפנות את אלון חסן לשירות המבחן לצורך הכנת תכנית לעבודות שירות (של"צ).

כאמור, לאור הצורך בקבלת תסקיר קצין המבחן ישונה מועד מתן גזר הדין לחסן. ואשר על כן, נקבע כי שירות המבחן יגיש תסקיר לצורך הכנת תכנית השל"צ בהיקף של 150 שעות עד ליום 20.02.2020, כאשר מתן גזר הדין נקבע לשבוע שאחרי בתאריך 27.02.