צילום: יובל קנר (מכללת SCE)

ירידה מתמשכת במספר הסטודנטים תושבי אשדוד שיצאו ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטאות והמכללות - כך עולה מנתוני הלמ"ס שמתפרסמים השבוע. החל משנת 2011 ירד מספר הסטודנטים לתואר ראשון מ-5,710 סטודנטים ל-4,990. על פי הנתונים, בכל שנה הולך ומצטמצם מספרם של הסטודנטים האשדודים.

על פי הנתונים, מתוך 4,990 הסטודנטים: 23.7% לומדים באוניבסיטאות, 16.2% באוניברסיטה הפתוחה, 52.8% במכללות ו-7.2 במכללות האקדמיות לחינוך. 

אחוז הנשים הסטודנטיות גבוה יותר מהגברים, והוא עומד על 60.3% מסך הסטודנטים בעיר. 

תחומי הלימוד של הסטודנטים האשדודים:

2.2% לומדים במדעי הרוח כללי

0.6% שפות וספרויות

12.7% חינוך

2.6% אומנות ואומנויות 

18.6% מדעי החברה

13.7% עסקים ומדעי הניהול

7.0% משפטים

0.6% רפואה

7.9% מקצועות עזר רפואיים

7.0% מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב

1.2% המדעים הפיזיקליים

1.6% המדעים הביולוגיים

0.6% חקלאות

23.9% הנדסה ואדריכלות

סטודנטים לתואר שני ושלישי מאשדוד

802 סטודנטים תושבי אשדוד היו רשומים כמי שלומדים לימודי תואר שני, 65.1% מהם נשים. 26.2% לומדים חינוך והכשרה להוראה, 27.9% לומדים עסקים ומדעי הניהול, 10.8% מדעי החברה ו-10% עושים תואר שני בהנדסה ואדריכלות

82 סטודנטים תושבי אשדוד לומדים לימודי תואר שלישי, 54.9% מהם נשים. 23.2% לומדים מדעים פיזיקליים, 22% לומדים מדעים ביולוגיים, 13.4% הנדסה ואדריכלות, 9.8% מדעי הרוח ו-8.5% מדעי החברה.