פז בתי זיקוק (צילום: אילן מלסטר, המשרד להגנת הסביבה)

בחודש מאי 2018 הוציא המשרד להגנת הסביבה צווים מנהליים למניעה או לצמצום זיהום האוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי למפעלים פז בית זיקוק אשדוד בע"מ ודלק פי גלילות שותפות מוגבלת אשדוד ולמנהליהם. הצווים הוצאו בשל ריכוזי בנזן (חומר מסרטן ודאי) העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע למזהם זה בתקנות איכות אוויר, כפי שנוטרו באזור התעשייה הצפוני באשדוד במועדים שונים, ואשר נמצא כי הם נובעים מפעילות שני המפעלים.

במקביל, הוציא המשרד להגנת הסביבה התראות וזימון לשימועים בגין הפרת תנאי היתר הפליטה (פז בית זיקוק אשדוד) והפרת תנאי רשיון עסק (פי גלילות אשדוד), לאחר שבבדיקות פתע שערך לאחרונה המשרד בארובות מפעלים אלה נמצאו חריגות מריכוזי הסף למזהמים  כפי שנקבעו בהיתרים. 

כמעט שנה אחרי, המשרד להגנת הסביבה ערך שימוע למנהלי פז בית זיקוק אשדוד, והוא ממליץ להטיל על המפעל קנסות — זאת לאחר שנמצא שהוא זיהם לכאורה את האוויר תוך כדי הפרת הוראות היתר הפליטה ותנאי רישיון העסק.

בהחלטה נכתב: “לאחר שמיעת טענות פז”א במהלך השימוע ובחינתן על ידי גורמי המקצוע במשרד, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלבנטיים לעניין, החלטתי להגיש את התיק למשטרה הירוקה בהמלצה על הטלת עיצום כספי. משרדנו ימשיך ויעקוב אחר התנהלות החברה ועמידתה בתנאי הפליטה ותנאי רישיון העסק וישקול נקיטה באמצעים נוספים על פי הצורך”.

מפז נמסר בתגובה: “פז”א חולקת על טענות המחוז. השימוע הסתיים בהמלצה על הטלת עיצום כספי. אם וכאשר יקבל המשרד החלטה על הטלת עיצום כספי, נלמד את ההחלטה ונפעל למצות את זכויותינו על פי דין”.

כבר קרוב לעשור שיש תוצאות חריגות ועד עתה לא נעשה מספיק.