מרוק: הלמ"ס

אחרי שבשנה שעברה דורגה במקום השמיני, אשדוד מדרדרת במדד איכות החיים שמפרסמת היום (ג') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונמצאת במקום האחד עשר בדירוג 14 הערים הגדולות.

התחומים שעליהם מתבסס המדד, בין היתר: שיעור התעסוקה, הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משקי בית, שביעות רצון מהעבודה, ביטחון אישי, הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים, תמותת תינוקות, תוחלת חיים ועוד.

מתוך 44 המדדים הזמינים עבור אשדוד, ב-26 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-18 מדדים מצבה טוב יותר.

אשדוד במקום ה11 במדד איכות החיים לשנת 2019

מהנתונים עולה כי שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים באשדוד הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות, שיעור התאונות הקטלניות בדרכים עירוניות בעיר גבוה מאוד מהממוצע הארצי ועומד על %64.2 לעומת %59.1 בממוצע הארצי.

גם אחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו בתאונות בדרכים עירוניות הוא מהגבוהים ביותר (%81.5 לעומת %39.2 בממוצע הארצי) וכן אחוז הפסולת הממוחזרת הוא מהנמוכים ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות ועומד על %0.9 לעומת %0.22 בממוצע הארצי.  

לעומת זאת, שביעות הרצון מפארקים ומשטחים ירוקים היא מהגבוהות בהשוואה ליתר הערים הגדולות, כך גם שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים (%7.52 לעומת %7.39 בממוצע הארצי).