.

יבגני יודשקין מואשם בהתחזות לעורך דין, קבלת שכר טירחה של 120,000 שקל במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות. כתב האישום נגדו הוגש (14.5.19) לבית משפט השלום בבאר שבע.

בפברואר 2014 הושעה יודשקין ל-30 חודשים, אך הוא לא הודיע על כך ללקוחותיו, המשיך לעבוד ולגבות שכר טרחה – מכאן שהוא התחזה לעורך דין ואת שכרו קיבל במרמה.

עוד נטען, כי יודשקין הגיש לבית המשפט בקשה מזויפת לדחיית דיון, שכביכול נחתמה על-ידי בתה של לקוחתו. הוא גם ייצג את בעלה של אותה לקוחה, בעת השעייתו, וקיבל שכר טרחה של 65,000 שקל.

במקרה נוסף, נטען בכתב האישום, קיבל הנאשם אלפי שקלים מלקוחו לאחר שהציג בפניו מצג כאילו הוא עורך דינו המייצגו ומטפל בעניינו. גם לאחר שהודיע לבית המשפט שהוא מושעה ואינו יכול לייצגו, הבטיח ללקוח בכזב שייצג אותו וביקש ממנו סכום נוסף כשכר טירחה. בשני מקרים אחרים, טוענת המדינה, קיבל יודשקין מלקוחותיו אלפי שקלים אך לא טיפל בענייניהם כפי שהבטיח. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד יואב קישון.