האם התזמורת הסימפונית של אשדוד על סף קריסה?  ביקורת עומק שנעשתה בתזמורת הסימפונית אשדוד חשפה שורה ארוכה של ליקויים. בין היתר נטען כי לא עמדה בקריטריונים של משרד התרבות, שמעביר מדי שנה 2.2 מיליון שקל. מחברי הדוח ממליצים כי התזמורת תחזיר רטרואקטיבית מיליונים לאוצר, ובינתיים כספי התמיכה של 2018 מוקפאים. החשש: שינוי הקריטריון יגרום להקטנת התמיכות העתידיות וישפיע גם על ההקצבה העירונית, שעומדת על סכום דומה . 50 נגנים ועובדים תוהים: מנין יגיע כסף למשכורות? המנכ"ל, משה פישר: אנו במו"מ להסדרת הבעיות

האם התזמורת הסימפונית אשדוד בסכנת קריסה?

תחקיר "ידיעות אשדוד":

התזמורת הסימפונית אשדוד
על פי דוח ביקורת עומק שנערך לאחרונה ושהגיע לידי "ידיעות אשדוד" מסתמן כי התזמורת תסבול מצמצום מסיבי בתמיכות הממשלתיות ועשויה להידרש להשיב למדינה מיליוני שקלים. כמו כן סכום של כשני מיליון שקלים, כספי תמיכה שאמורים היו לעבור לתזמורת השנה, מוקפא על ידי משרד התרבות. לאור זאת קיים חשש ממשי להמשך תפקודה של התזמורת, הפועלת בעיר קרוב לעשרים שנה ומעסיקה כ־50 מוזיקאים ועובדים נוספים. נכון לעכשיו נאותה עיריית אשדוד לההעביר מקדמה על חשבון תקציב השנה הבאה בכדי לאפשר להנהלת התזמורת לעמוד בהתחייבויותיה ואמנם, ב־13 בדצמבר שולמו המשכורות לכלל העובדים.

דוח ביקורת חמור שנערך בחודש ספטמבר האחרון לבקשת החשב הכללי באוצר, במסגרת התוכנית לבקרה על התמיכות מתקציב המדינה, הביא לעצירת כספי התמיכות ממינהל התרבות למרכז המוזיקה הקלאסית באשדוד, העמותה המפעילה את התזמורת הסימפונית של העיר. מדובר בתזמורת שזכתה בשנת 2016 בתקצוב של 2.2 מיליון שקלים מכספי התמיכה של משרד התרבות, אולם כעת, לאחר שורה של בעיות שהתגלו, ובין היתר לאחר שלא עמדה בקריטריונים הנדרשים על מנת לזכות בתמיכה על פי קריטריון של תזמורת קאמרית, עלולה לאבד את הזכות לקבלת התמיכה שעומדת בבסיס התקציב השנתי. יצוין כי בדוח מופיעות תגובות ראשי התזמורת לטענות, אולם מרביתן אינן מקובלות על מחברי הדוח, בראשות רואה החשבון יצחק ישר.

אז כמה נגנים היו לנו?

הדוח החריף בדק את הנעשה בתזמורת בשנים 2014-2016 ונפתח בפרק הבוחן את האופן שבו עמדה התזמורת בקריטריונים שעל פיהם אמורה היתה להתקבל התמיכה הממשלתית. בדוח נכתב כי "העמותה לא עומדת בקריטריונים המדידים שנבדקו", כשבין היתר מצוין כי התזמורת לא הצליחה להוכיח כי קיימה את מספר המינימום של 50 קונצרטים בשנה (למרות שדיווחה על יותר מכך). כמו כן נטען כי לא עמדה במחזור הכספי הנדרש לשם קבלת מימון בסדרי הגודל המדוברים בשנות התקציב 2014-2015.

עוד נטען כי התזמורת לא העסיקה בקונצרטים את מספר הנגנים שמצדיק תמיכה בקריטריון תזמורתי - 28 נגנים לפחות שלקחו חלק ב־35 קונצרטים לפחות. הטענה החמורה בחלק הזה של הדוח מעלה חשד לכשרות הדיווחים שהוגשו על ידי התזמורת: נגנים אשר דווחו בקונצרטים ובפועל לא עבדו כלל וכן נגנים שדווח עליהם כאילו עבדו במהלך כל השנה כשבפועל עבדו רק בחלק מהשנה. בנוסף טוען הדוח כי נמצאו שבעה נגנים שמנגנים הן בתזמורת האנדלוסית והן בתזמורת הסימפונית ומבדיקת דוחות נוכחות נמצא כי הנגנים הללו נכחו באירועים של שני הגופים באותם הימים.

לאן נעלמו 1.27 מיליון שקל?

אחת התהיות העולות בעקבות ביקורת העומק שנעשתה בתזמורת הסימפונית אשדוד ומופיעות בדוח הביקורת שנחשף כאן לראשונה עוסקת בסכום עתק שאמור היה להגיע לתזמורת מעיריית אשדוד, ולמרות רישומו במאזני התזמורת מעולם לא התקבל.

בדוח מצוין כי עמותת התזמורת רשמה בשנת 2010 סכום של1.27  מיליון שקל שהתקבל לכאורה מעיריית אשדוד, אולם ברישומים שנעשו בהמשך צוין בספרי התזמורת כי מדובר בחוב אבוד (דהיינו, סכום שלא התקבל ולא צפוי להתקבל).

לאחר שהביקורת עלתה על הפער ברישומים הציגה עמותת התזמורת בפני המבקרים מכתב שנשלח לעיריית אשדוד ובו ניסיון לגביית החוב. במכתב האמור צוין כי "בשנת 2012 הייתה הבנה/התחייבות של עיריית אשדוד לסימפונית אשדוד לתוספת תמיכה בסך 1270 אש"ח. התחייבות זו רשומה בספרי הנהלת החשבונות של התזמורת כ'הכנסות לקבל'".

מחברי הדוח לא התרשמו מהפנייה האמורה וציינו כי "במכתב לא ניתן לראות ניסיון גבייה ממשי של החוב אלא בקשה לקבל סכום נמוך יותר מההתחייבות על מנת שלא ייווצרו גירעונות בעמותה".

חזי בליישטיין, שכיהן כמנכ"ל התזמורת בעבר, מנסה לשפוך אור על החוב האבוד.
לדבריו, התחייבות העירייה לשלם לעמותה 1.27 מיליון שקל היתה פועל יוצא של ביצוע פרויקטים שביצעה העמותה בעבור העירייה (פסטיבל הג'ז ופרויקטים נוספים) ועל בסיס הסכמים שהיו בין העירייה (או לחלופין, החברה העירונית לתרבות) לבין עמותת התזמורת. "התחייבות זו", מסביר בליישטיין, "הופיעה במאזני התזמורת במשך כמה שנים. עקב דרישה שהגיעה מהגוף המבקר הפנימי של התזמורת הוחלט בשנת 2016, בישיבת הדירקטוריון לאישור מאזן 2015, למחוק את התחייבות העירייה שהופיעה במאזן הנ"ל ולהפוך אותה לחוב אבוד".חזי בליינשטיין

אבל למה שתזמורת תוותר לעירייה על סכום כזה משמעותי? 

"מחיקת החוב נעשתה לאחר שהתזמורת ניסתה לגבות את החוב באמצעות מכתב שהוצאתי כמנכ"ל התזמורת לראש עיריית אשדוד בבקשה לקיים את ההתחייבות שלה אולם לצערי לא קיבלתי מענה". 

פעמיים בליישטיין

מי שככל הנראה נפגע יותר מכל מפרסום הדוח הוא מי ששימש כמנכ"ל העמותה בחלק ניכר מהתקופה שנבדקה בדוח, חזי בליישטיין. מהדוח עולה כי בליישטיין, שנכנס לתפקידו ביוני 2015 (במקומו של משה פישר, שבינתיים חזר לתפקיד), הועסק במקביל כמהנדס עיריית אופקים וקיבל - בניגוד מפורש לפקודת העיריות - משכורת הן מהתזמורת והן מעיריית אופקים.

מעבר לכך שנאסר עליו לקבל שכר נוסף על עבודתו לעיריית אופקים הרי שגם בחוזה שלו עם התזמורת עצמה צוין מפורשות כי אינו רשאי לעבוד במקביל במשרה אחרת. וכך נכתב בחוזה ההעסקה שלו: "בתקופת העבודה של העובד בעמותה העובד אינו רשאי לעבוד בכל עיסוק ו/או עסק ו/או משרה נוספת מחוץ לעמותה ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב". אישור כזה, מצוין בדוח, לא התקבל. בליישטיין טוען  כי מאחר שהוקפץ לעמדת המנכ"ל עם עזיבתו של פישר, ועל רקע דחייה לא מתוכננת של סיום עבודתו באופקים, נוצרה חפיפה בין תקופת הפרישה שלו מהעירייה לכניסתו לתפקיד בתזמורת. 

לא מה שכתבתם

הדוח מצביע על שורה של דיווחים כספיים שאינם תואמים את ממצאי הביקורת, כשבין היתר מדובר על שכר המנכ"ל. פערים נוספים נמצאו בין השכר המדווח של המנהל המוזיקלי לבין זה שהתגלה בביקורת ובין הדיווח שניתן לגבי ההכנסות העצמיות בשנים 2014-2016 לבין מה שהתגלה בביקורת. עוד נכתב כי "לדעת הביקורת, הוצאות הנהלה וכלליות שדיווחה העמותה בשנים 2014-2016 אינן בהתאם לכללי חשכ"ל (החשב הכללי), וקיים חשש כי כספי התמיכה לא שימשו למטרתם".

עוד נטען בדוח כי ליקויים שהופיעו בדוחות ביקורת קודמים לא תוקנו. בעוד שאל חלק מאותם ליקויים ניתן להתייחס כאל בעיות הנובעות מאופי העבודה, כמו למשל מתן הערכה לא ריאלית של התקציב הצפוי, הרי שבמקרים אחרים מדובר בהתנהלות שלומיאלית במקרה הטוב. כך למשל למרות התראות לא הכניסה העמותה לאתר האינטרנט שלה מידע על התמיכות שקיבלה ממשרד התרבות, תמיכות שכאמור הגיעו לסכום של 2.2 מיליון שקל בשנה. בסך הכל כולל הדוח 32 מסקנות לגבי כשלים בניהול התזמורת.

מבחינת העמותה המפעילה את התזמורת, יישום ההמלצות הללו והחזרת מיליוני שקלים, כמו גם ביטול התמיכה העתידית על פי קריטריון תזמורתי ומעבר לקריטריון נמוך יותר, משמעותם בור תקציבי שקשה להאמין כי התזמורת תוכל להתמודד עימו בכלים אורגניים - דהיינו,
ללא תמיכה של כספי ציבור (ממשלתיים או עירוניים) קיימת סכנה ברורה ומיידית להמשך פעילות התזמורת הסימפונית אשדוד. התזמורת פועלת כיום בתקציב שנתי של יותר מחמישה מיליון שקלים, אשר כ־40 אחוז ממנו ממומן על ידי תמיכות משרד התרבות וסכום דומה של כשני מיליון שקל מגיע מהעירייה. יצוין כי שינוי הדירוג בתמיכה הממשלתית עשוי להשפיע גם על היקף התמיכה העירונית, ובמצב כזה התזמורת לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה, ובהם בראש ובראשונה תשלום שכר ל־50 עובדים בסכום שנתי של כ־3.1 מיליון שקל. כאמור, בשלב זה נאלצת התזמורת להתמודד עם הקפאה של כספי התמיכות ממשרד התרבות לשנה החולפת בסכום של כשני מיליון שקלים.  

הפתעה על השולחן

מי שייאלץ להתמודד עם הדוח הקשה ועם ההשלכות הכלכליות הבעיתיות שלו הוא מנכ"ל התזמורת משה פישר, שכיהן בתפקיד בתחילת התקופה שנבדקה בדוח וחזר לאחרונה לאותה העמדה בסיומה של חופשה ללא תשלום בת שלוש שנים, במהלכה שהה בשליחות בחו"ל. "זה היה הדבר הראשון שראיתי על השולחן שלי כאשר חזרתי משליחות בת שלוש שנים בארצות הברית," אומר פישר, "הייתי בשוק. 20 שנה ניהלתי את התזמורת ולא היה דבר כזה".משה פישר

ובכל זאת, עכשיו יש.

"הביקורת שנעשתה הינה ביקורת שגרתית, ועם שובי לארץ בחודש אוגוסט האחרון נטלתי על עצמי ללמוד את הדוח ואת הממצאים המופיעים בו. התזמורת כבר החלה בהליך תיקון הליקויים בסיוע אחד ממשרדי רואי החשבון המובילים בארץ, ובימים אלו ממש התזמורת מצויה בדין ודברים מול משרד התרבות באשר לממצאים ובאשר לדרכים הרצויות לתיקון הליקויים שעלו בדוח".

פישר ציין כי לפחות בחלק מהמקרים המצוינים בדוח "התשובות שניתנו על ידי התזמורת לביקורת היו רעות מאוד ולא נתנו מענה שקיים בידינו לטענות".

כמו מה למשל?

"הרישומים הכפולים לכאורה של הנגנים. היה מדובר למשל בחזרה עם האנדלוסית בבוקר והופעה עם הסימפונית בערב או ההפך. בדוח לא מצוינים ההבדלים בין חזרות להופעות".

על רקע זה ועל רקע המאמצים לתקן את הליקויים באופן מיידי "אנו מקווים ומאמינים כי משרד התרבות יכיר בכל שנעשה וישחרר כספי התקציבים שעוכבו בשל הביקורת בסכום מצטבר של למעלה משני מיליון שקלים".

איך מצליחים לתפקד בלי הסכומים האלה? זה שני מיליון שקל שהיו אמורים לשמש אותך לביצוע תוכניות עבודה שוטפות, קונצרטים, משכורות.

"תמיכת עיריית אשדוד, בעידודם של ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, וגזבר העירייה עודד לוי, היא שמעמידה את התזמורת בחודשים האחרונים על הרגליים ומסייעת לה לעבור את התקופה הקשה הזו. הקדימו לנו את התמיכות של שנה הבאה כדי שנוכל לעמוד בתשלום משכורות והתחייבויות נוספות".

אתם נערכים לזה שישנו לכם את הקריטריון? זה נזק כלכלי אדיר לתזמורת.

"על פי ניסיון תזמורות אחרות שנקלעו לבעיות דומות, יש תקופת זמן של שנה להגנה על התזמורת על מנת לתקן את כל הליקויים ותשלום של קנס. כרגע מתנהל משא ומתן מול המנהל להגיע להצעת פשרה. ברור שאם בסופו של דבר ישנו לנו את הקריטריון ל'הרכב כלי' זה מכה נוראית. הרכב כלי יכול לקבל לדעתי עד חצי מיליון שקל לשנה, שזה רבע ממה שקיבלנו עד עתה. זה בעצם מחזיר אותנו יותר מעשר שנים אחורה".

אתם ממשיכים בתוכנית הקונצרטים הרגילה?

"ברור. השנה ממשיכה כרגיל אבל כמובן שעשינו התאמות והקונצרטים יהיו קטנים יותר".

ואיך מתמודדים הנגנים, שאמורים להמשיך לנגן בזמן שמקור הפרנסה שלהם בסכנת קיום? "הנגנים מודעים לדברים האלה", אומרת הכנרת הראשונה בלה פורטנוב, שמנגנת בתזמורת מיום הקמתה, "פה ושם מדברים. אומנם לא בקול רם אבל יש חשש".

נתקלתם כבר בבעיה עם המשכורת?

"עדיין לא קרה שלא קיבלנו משכורת אבל יש שמועות שרצות מסביב. דיון ממשי לא היה כאן, אף אחד לא סיפר לנו כלום, רק שמועות". 

את מופתעת שזה קרה?

"תראה, האמת שכל תזמורת עברה דבר כזה. זה קרה גם בחיפה וגם בירושלים. כשעושים דברים לא נכון ולא מתייעצים, ואנשים שאין להם מושג עושים דברים לפי שיקול דעתם, נכנסים למצב כמו אצלנו".

את מתכוונת למישהו מסוים?

"לא".

האם מנסים להפוך את חזי בליישטיין לשעיר לעזאזל?

גורמים בתזמורת הסימפונית אשדוד, כמו גם מקורבים הפועלים בסביבת התזמורת, מתרעמים על מה שהם מגדירים כניסיון לתפוס את המנכ"ל לשעבר חזי בליישטיין כשעיר לעזאזל בעקבות דוח ביקורת העומק שנעשה בתזמורת.

"התזמורת מעולם לא עבדה קשה וטוב כמו בתקופה של חזי", אומר גורם בתזמורת, "מדובר באיש מסור ומחויב וברור שיש כאן ניסיון של גורמים מחוץ למערכת ולצערנו גם מתוכה להטיל בו רפש".

"הכי קל ליפול על חזי", מסכים איתו גורם אחר הפעיל בתזמורת, "לאחר שהוא פרש מהתפקיד הרבה יותר קל להפיל עליו את כל האחריות לכל בעיה שהייתה בתזמורת".  

ובעוד שעובדים בתזמורת, שתלויים בה לפרנסתם, חוששים לדבר בשמם, ישנם גם מי שלא חוששים לעמוד בגלוי

"אני מרגיש שהפכו אותי לקורבן", אומר המנכ"ל לשעבר חזי בליישטיין, שהיה חבר בוועד המנהל של התזמורת והוזנק לתפקיד לאחר שהמנכ"ל המיתולוגי משה פישר יצא לשליחות בארצות הברית. בליישטיין סיים את הקדנציה לפני כחמישה חודשים, ללא קשר לפרסום הדוח. "הביקורת היא לא רק על התקופה בה אני כיהנתי כמנהל התזמורת, אלא גם שנה וחצי לפני, תקופה שבה פישר היה המנכ"ל. חשוב מאוד לזכור את זה שהאחריות היא לא עליי בלבד".

אבל אחת הטענות המרכזיות היא על המשכורות הכפולות שלך.

"מדהים אותי איך נקודה לא ממש מרכזית בדוח המאוד מפורט הזה הפכה להיות מרכזית כל כך. יש בדוח יותר מארבעים סעיפים. רוב הבעיות הן בעיות של הנהלת חשבונות. הזרקור שהופנה אליי אינו הוגן ונגרם לי עוול ענקי".

ובכל זאת?

"שום משכורות כפולות".

אז למה זה מופיע?

"כי נכנסו תשלומים שהיו מגיעים לי מעיריית אופקים. נכנסתי לתפקיד מנכ"ל התזמורת בהפתעה ובאופן דחוף, כאשר משה הודיע כי הוא נוסע לארצות הברית. זה התאים לי כי הייתי בדיוק בחופשה לרגל סיום עבודתי כמהנדס עיריית אופקים. בשלב שנכנסתי לתפקיד מנכ"ל התזמורת כבר לא עבדתי כמהנדס עירייה אלא הייתי כאמור בחופשת פרישה, אלא שאז, לאחר זמן קצר, התבקשתי להשעות את פרישתי מאופקים בחודשיים נוספים מכיוון שטרם הצליחו למצוא מי שיחליף אותי. בסיטואציה הזו לא ניתן היה להחזיר את הגלגל אחורה ובפועל כבר עבדתי כמנכ"ל התזמורת. זה מדהים שאומרים את זה עליי. אני שדחיתי את המשכורות המגיעות לי בגלל קושי תזרימי של התזמורת. אני שנמצא מעל שני עשורים בתזמורת וכוונתי היתה רק לטוב".

ועזבת בגלל הדוח?

"ממש לא. היה ברור מראש שאני מגיע לשלוש שנים עד שמשה פישר ישוב משליחותו".

פישר אומר שהתשובות שנתתם לא היו טובות מספיק.

"זה לא נכון. היו תשובות מאוד רציניות. המבקר העדיף לא לקבל אותן, ובכלל, השימוע שאמור היה להיות לנו בכלל לא התקיים וזה מוזר".

למה לדעתך?

"אני לא יודע. יש כאן צירוף של טעויות שנעשו ומבקר מאוד קשוח".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "עליך לפנות לוועדת התמיכות במשרד התרבות, הנדרשת לדון בדוח ולהכריע בדבר יישום מסקנותיו".

ממשרד התרבות והספורט נמסר בתגובה:

"אין בכוונתנו להתייחס לסוגיות כאלה ואחרות שעדיין נידונות בוועדת תמיכות. ככל שתהיינה החלטות ומסקנות בנושא, אלו תפורסמנה באמצעים המקובלים, כמתחייב על פי דין".

מעיריית אשדוד נמסר בתגובה:

"מנכ"ל העירייה ביקש ממבקר העירייה לבחון את הדוח לעומקו ולהביא את המלצותיו בפני ועדת התמיכות המקצועית".

 

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected] 
ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('09e78372-57c5-4606-898f-6b77ab936170','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,true,18157);},15],[function() {setImageBanner('09e78372-57c5-4606-898f-6b77ab936170','/dyncontent/2017/6/5/ddc064ee-648d-4ba4-ad6e-72da51a98ff7.png',1808,'',525,78,true,18157);},15]]);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה