משטרת אשדוד

אמא לילד בגן ילדים באשדוד הגישה תלונה כנגד גננת משלימה, בגין התנהגות אלימה כלפי בנה. בעקבות כך, מנהלת מחלקת גני הילדים דיווחה למשרד החינוך ועדכנה אותו בעדויות שנגבו מהאם ומהסייעות בגן. מינהל החינוך מצפה לשמוע ממשרד החינוך על אופן הטיפול בגננת. מינהל החינוך דורש מעובדי החינוך בכל המסגרות החינוכיות עמידה בנורמות התנהגות של דוגמא ומופת, וינקוט בגישה מחמירה כלפי כל מי שחורג מהן באופן בוטה.