אוטובוס השבתבעקבות פסיקתו האחרונה של יו״ר ועדת הבחירות השופט מלצר, אשר איפשרה את נסיעתו של אוטובוס השבת של המפלגה, המפלגה תחזור לקדם פעילות בנושא. תחילה, הייתה פסיקה שמנעה את נסיעת האוטובוס אבל לאחר הערעור ההחלטה השתנתה.

מפלגת העבודה שמה לעצמה כמטרה והיא תפעל ותקדם ככול יכולתה תחבורה ציבורית בשבת ותשאף לשינוי בסטטוס קוו הקיים בנושא במדינת ישראל. תחבורה ציבורית בשבת הינה צורך חברתי, ממעלה ראשונה.

יודגש, כי אין כל תיאום או קשר בין שבוס לבין מפלגת העבודה בנושא.

מסלול הנסיעה:

המסלול