אפרת אוחיון

מספר 2 בלביאות (ברוטציה), אפרת אוחיון החליטה לקחת את המנדט שקיבלה מיו"ר ומייסדת הלביאות, שרון מרק ולהקים סיעה עצמאית בשם המקומיות, על פי מכתב ששגרה נראה שהמהלך נועד כדי לקבל תיקים עצמאיים ללא התערבות היו"ר והמייסדת.

אוחיון שהודיעה לפני כחודש ימים על פיצול, חשבה בתחילה שתוכל לקבל סמכויות יתר אם תשאר באופן פקטיבי בסיעת הלביאות (לאחר שכבר הודיעה על ההתנתקות וחזרה בה משיקולים טקטיים של היועצים) במסגרת זו היא בקשה באופן רשמי מראש העיר לקבל 50% מהתיקים של מרק כולל סגנות ראש העיר ברוטציה, אך כשהסתבר לה שהדבר לא אפשרי, החליטה להקים סיעה עצמאית וחדשה (המקומיות) ולנהל מו"מ מחדש עם ראש העיר - בשאלה מה היא תקבל.

יש לציין שבעוד כשנה אמורה אוחיון לפנות את מקומה במועצת העיר (במסגרת הסכם רוטציה לטובת נונה אלטמן). כל המהלכים שהיא פועלת נעשים בתיאום עם אלטמן ובניהול של גורם בכיר מאוד בקואלציה העירונית.

בפועל, תחומי האחריות שנתנו ללביאות בהסכם הקואליציוני, הינם בסמכות היו"ר ולא נראית אפשרות מעשית להעביר תיקים אלו לסיעה החדשה, אלא בהסכמת מרק או בהצבעה במועצת העיר.

ראש העיר לא מתכוון לעודד מהלכי פרישה של חברי מועצה מהשורה ממפלגות האם שלהם  ולכן לא יפעל לתגמל את אוחיון על המהלך ובוודאי לא יפעל כדי להעלות במועצת העיר העברת סמכויות מהלביאות לסיעה החדשה שהוקמה.

אם יעשה כן, הוא יזמין כאוס במועצת העיר ועל פי מסרים שהעביר - הדבר יהיה תלוי ברצונה של מרק בלבד להעביר או שלא להעביר סמכויות שנתנו לה ע"י מועצת העיר אל הפורשת.

גם אלון חסן שפרש בקדנציה הקודמת מסיעתו של סגן ראש העיר גיטרמן, לא פעל כדי לקחת מגיטרמן את סמכויותיו.

למה נוצר הקרע?

על פי מכתבים ששגרה לפעילות ולתקשורת ושיחות שניהלה עם ראש העיר ואחרים, אוחיון וחברותיה לרוטציה פצלו את הלביאות מאחר והיו"ר והמייסדת קיבלה החלטות לבד - הבקשה שלהן שמרק תשתף את קבוצת הפעילות המרכזיות בכל החלטה פוליטית, בישיבות שהיא מקיימת וכו' ותפעל רק בהסכמה איתם.
את הסדק זיהה בכיר בקואליציה שליווה את אוחיון למהלך הפיצול.

מרק שיזמה ומיממנה מכיסה את הקמת תנועת הלביאות וניהלה את צוות הקמפיין , בחרה עם הגשת הרשימות, למנות את אוחיון כמספר 2 שלה ברוטציה עם אלטמן וקוני טובול. 

מרק טוענת מנגד שאין לבקשה של אוחיון וחברותיה לרוטציה, אח ורע בעולם הפוליטי ובכלל, שזו בקשה שאינה סבירה ומסרסת כל יכולת שלה לעבוד ולקבל החלטות ולו הבסיסיות ביותר. יש הבדל בין שיתוף בעשייה לבין יצירת מצב בו היא לא תוכל לקבל החלטות שוטפות.

מה צפוי?

מרק מקבלת גיבוי מלא מראש העיר - היא תמשיך לכהן כסגנית ראש העיר, אחראית קידום התעשייה, על נושא היזמות חינוכיות וכן על  גני הילדים (תיק שהעבירה לאוחיון ולא תשאיר בידיה לאחר הפרישה).

אוחיון מצידה תוכל להמשיך לכהן כדירקטור בחברה העירונית ובמידה והדירקטוריון יחליט, היא תוכל להמשיך כאחראית על הצהרונים מטעם של החברה העירונית .