ישיבת מועצה מתוך 14 נושאים לדיון שיעלו במועצת העיר הקרובה, 7 נושאים יתמקדו בהקצאות קרקע לחרדים ברובעים ג', ו', ז' ו ח'. 

העיתוי לא אסתטי, כ5.5 חודשים לפני הבחירות, אך זה בדיוק הזמן לגלות את הלך הרוח הפוליטי - האם נרקמו דילים בתמורה לתמיכה בהקצאות קרקע ותמיכות אחרות? האם יהיה לחץ על חברי מועצה להצביע? מי יקשה קושיות ומי ירים יד באופן אוטומטי? אנחנו נהיה שם ונדווח לציבור

בקשות הקצאות קרקע למגזר החרדי