לחמני, באמצעות עורך דינו דני כהן,  מבקש לערער על תוצאות הבחירות ולשם כך הוא פועל בשני מישורים - בבקשה לגילוי מסמכים מהקלפיות תוך 3 ימים, ותלונה על עברות פליליות, לכאורה, ליועץ המשפטי לממשלה.

לחמני מעריך שעד יום ראשון בקשתו תתקבל והוא יקבל גישה למסמכים הנחוצים לו לבדיקה מעמיקה.

לחמני טוען שיש לו לא מעט עדויות שחייבים לבדוק ולהוכיח כי הבחירות נגנבו מן התושבים.  לחמני מקווה שהבדיקות שיעשה יובילו לבחירות חוזרות לראשות העיר ובכל מקרה מצהיר שאין לו כל כוונה או רצון לנהל מו"מ קואליציוני מאחר ואין הוא רואה לגיטימיות בתוצאות הבחירות הרשמיות.

..