במסיבה היו ברכות, שירי המקהלה, הצגת חנוכה והדלקת נרות על ידי שמונה עולים ממדינות שונות. לקינוח הנעים צוות נגנים בנעימות מהעולם.