החברה החליטה לצייד את היוצאים לגמלאות במרב המידע, הכלים והרעיונות שישרתו אותם הן בתהליך הפרישה והן בתקופת הגמלאות.

המשתתפים שיתפו פעולה והתמסרו לתהליך ולקחו איתם כלים ורעיונות להמשך חייהם.

אדמה אגן מאחלת לפורשיה בריאות והצלחה. 

צילום ODREY פבל טולצינסקי