הרב אלעד ביטון, ר"מ בישיבה ואביהם של שלושה תלמידים בביה"ס, פתח את הערב בדרשה מרתקת.

לאחר מכן, למדו הילדים והוריהם בחברותות את נושא המים וירושלים. מחנכי הכיתות והמלמדים הובילו את הערב, שהיה כולו קדושה ושמחה, בגאון רב.

ההיכל היה מלא עד אפס מקום, וכולם הביעו שביעות רצון ותחושת גאוות יחידה מערב זה.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.