בנמל הסבירו כי מאז התקנות החדשות של רשות החברות הממשלתיות, שמגבילות העסקת קרובי משפחה, בקליטה זו לא היו קרובי משפחה כלל.

מאז 2014 נקלטו בנמל אשדוד כ-150 סוורים חדשים, אשר אין להם קרובי משפחה בנמל.

העובדים החדשים יעזרו לנמל להתמודד עם העלייה בהיקף הפעילות שלו-14.8% לעומת שנה שעברה.

נכון ל-2015, שיעור העסקת קרובי המשפחה בנמל הוא הגבוה ביותר מבין החברות הממשלתיות. שיעור קרובי המשפחה בחברה מגיע ל-42%.

לפי הדוחות הכספיים של חברת הנמל לרבעון הראשון של 2016, החברה רשמה רווח כולל של כ-23 מיליון שקל, לעומת להפסד של 17.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה ברבעון זה הסתכמו בכ-280 מיליון שקל לעומת כ-250 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015, גידול של כ-11.5. הרווח התפעולי זינק בכ-145% והסתכם ב-34 מיליון שקל.