באשדוד חלה עליה משמעותית במספר המשתתפים במסע לפולין. בשנה שעברה השתתפו 337 תלמידים, ואילו השנה  498. כלומר מספר התלמידים שהשתתפו השנה במסע לפולין מהווה כמעט 150% ביחס למשתתפים בשנה שעברה.

397 מתלמידי אשדוד קיבלו השנה מלגה (יותר מסך התלמידים שהשתתפו שנה שעברה!), בהיקף תקציבי כולל של כ- 1.1 מליון ש"ח.

שר החינוך, גדעון סער, בשיתוף עם השלטון המקומי, גיבשו מודל חדש למימון המסעות לפולין. היקף המלגות עומד על כ-  50 מלש"ח (מימון משרד החינוך- 35 מלש"ח; מימון מרכז השלטון המקומי- 15 מלש"ח). משרדי החינוך והאוצר הגיעו לסיכום על תקצוב המהלך ועל תוספת תקציבית שתאפשר את יישומו. על פי המודל החדש יגדל מספר המשתתפים במשלחות לפולין עד ל- 40,000 בני נוער.

בעקבות הנהגת מודל התקצוב החדש על ידי שר החינוך, גדעון סער, חלה עליה של כ- 423 אחוזים בשיעור התלמידים שקיבלו מלגה לצורך יציאה לפולין

סבסוד המסעות יתבצע על פי המצב הכלכלי של התלמיד/ השתייכותו לעשירוני הטיפוח (עשירון 1- עליון, עשירון 10- תחתון):

* תלמידים במדד טיפוח 10-9, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 70% מעלות המסע

* תלמידים במדד 8-7, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 45% מעלות המסע

* תלמידים במדדי טיפוח 6-5, יזכו לסבסוד בשיעור של כ- 30% מעלות המסע

* תלמידים במדד טיפוח של 4-1, לא יינתן סבסוד, אלא על פי החלטת וועדת חריגים. 

 

המסע לפולין משיג את מטרותיו החינוכיות והערכיות

87% מקרב התלמידים אשר השתתפו במסע מציינים כי המסע מאפשר לחוש יותר הזדהות עם העבר היהודי, להחיות את הזיכרון היהודי. 92% ציינו, כי המסע מאפשר להבין טוב יותר את חשיבותה של ארץ ישראל עבור העם היהודי. 85% דיווחו על תחושה של גאווה לאומית על היותם ישראלים. 80% דיווחו על חיזוק הגורל היהודי המשותף. 88% דיווחו על הייחודיות של תופעת השואה שכוונה להשמדת העם היהודי כולו. 87% דיווחו על המשמעות של האנטישמיות הגזענית הרצחנית. חלה עליה של 9% בשיעור התלמידים אשר דיווחו על הבנת חשיבות קיומו של צבא ההגנה לישראל (83% לעומת 74%).  

תמונת תלמידי אשדוד במסע לפולין: אתר עיריית אשדוד