התלמידים צפויים לקיים בעצמם שיעורי חינוך לחבריהם לכיתה נגד צריכת האלכוהול. 

התלמידים השתתפו בסדנאות קבוצתיות ונחשפו למידע אודות הסיכונים בשתיית אלכוהול, עיצבו כרזות ושמעו הרצאות בנושא.
הם נחשפו למערכת החוק ולאמצעים שיש ברשות המשטרה על מנת למנוע את מפגש בני הנוער עם האלכוהול.