התלמידים אשר לומדים במהלך השנה קורסים במשפטים והליכי חקיקה, זכו לראות מקרוב כיצד פועלת הדמוקרטיה בעיר בה הם מתגוררים ולשמוע על תהליכי שיתוף הציבור שמתרחשים בעיר.

הביקור התקיים ביוזמת המורה למשפטים במרו"ם, עו"ד מורן הכהן-יבין וגב' דינה בר אולפן, משנה למנכ"ל העירייה שהזמינה את התלמידים להתארח בבניין העירייה וללמוד מקרוב פוליטיקה מעשית.

ביקור זה הוא צעד נוסף המעודד ומניע את התלמידים הצעירים להיות מעורבים ומשפיעים פעילים ותורמים לסביבה ולחברה בהווה ובעתיד.

צילום: עיריית אשדוד