שובה ישראל

בתכנית: הכנסת ספר תורה תפילות בציון הסבא קדישא רבי חיים פינטו הגדול זצוק"ל זיע"א, סעודות מצוה. המתקבצים מק"ק "שובה ישראל" בארץ וברחבי העולם ממתינים בכיליון עיניים לכינוס, מתאמצים לטוס אלפי קילומטרים עד מרוקו מקום הכינוס בעיר סוויארה במרוקו מעמד כינוס שדרי "שובה ישראל" העולמי.

מדברי כ"ק האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בענין מעמד הכינוס העולמי: בע״ה צדיקים בראש חודש כסלו יום חמישי(28/11/2019) זה זמן מיוחד מהשמיים. 

נתאסף ונתאחד כולנו לכבוד התורה הקדושה ונכניס ספר תורה ונודה להקב״ה על שפדה את נפשי והוציאני לאורה. 

בזכות תורתינו הקדושה יצילני מן החולי שאני נמצא בו ונקדש את היום הזה כיום של איחוד של כל קהילת קודש ״שובה ישראל״ שמתאספים להתפלל ולקבל קבלות קדושות להמשך השנה, ובבוודאי בכח התורה והאיחוד יושפע שפע רב מכל העולמות. 

בע״ה מיד ישתדלו כולם לקדש הימים האלו ולהתארגן לעשות קידוש ה׳ ברוב עם הדרת מלך. יום זה יקודש ויוחק בספר לזכרון עולם, כיום בשנה שעולים לקברו של הסבא הגדול שסלל את הדרך שבה אנו הולכים וממנה משפעים יום זה ראש חודש כסלו, יהיה בעל משמעות גדולה והנהגות ויסודות גדולים וקדושים ייוסדו בקהילת קודש ״שובה ישראל״. 

בע״ה איש את רעהו יעזורו, להתחיל מיד בכל הבתי מדרש של שובה ישראל, בכל העולם להתארגן ולסדר שיהיה קידוש ה׳ והימים האלו יהיו נזכרים לפני המלך ושערי שמים יפתחו לפרט ולכלל חזק חזק ונתחזק.

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]