בערב מיוחד זה הוצג הספר החדש "לאילן ריח" – תורת הרשב"י השלישי בסדרה שחיברו יו"ר המרכז לצעירים הרב אילן גוזל כשהרבנים הביעו את התפעלותם מהספר הנפלא המאגד בתוכו את מנהג 'חג המימונה' על פי כל המקורות.

במעמד נשאו דברי תורה הרבנים, הרב יהודה סבח, הרב אילן גוזל, הרב יהודא מוייאל ועוד.