לתופעה הייחודית קוראים "ביולומינסנציה", ייצור ופליטת אור על ידי אורגניזם חי כתוצאה מריאקציה כימית שבה אנרגיה כימית הופכת לאנרגיית אור.

מה שקורה למעשה הוא שאורגניזמים השוכנים במימי חופי ויילס, מתקרבים לחוף ונלכדים בין סלעי המפרצונים בזמן השפל. כמנגנון התגוננות מפני טורפים, חלק מהפלנטקון מפיצים אור כשתזוזות במים מפריעות להם.